Omgaan met agressie

In onze huidige samenleving is agressie helaas een steeds groter wordend probleem. Onderzoek wijst uit dat er drie aantoonbare agressievormen zijn. Tijdens deze workshop leren wij de cursisten de drie agressievormen te herkennen en door middel van een aantal ombuigstrategieën de situatie te beheersen. Door het aanleren van deze strategieën kan in meer dan 90% van de gevallen een conflictsituatie worden voorkomen.

De Workshops zijn maatwerkprogramma’s en kunnen gegeven worden op locatie evenals op onze Weerbaarheidsacademie in Utrecht. Heeft u interesse, dan zouden wij onszelf in een persoonlijk gesprek graag nader willen introduceren.

Agressievormen herkennen?

Agressie is een groter wordend probleem. Wil jij agressie leren herkennen? Neem dan contact met ons op!

De Weerbaarheids Academie
Minister Talmastraat 30 bis
T +31 6 30 50 16 78
info@deweerbaarheidsacademie.nl

K.v.K: 30225429